ค้นหา รหัสไปรษณีย์ ในจังหวัด พะเยา ค้นพบ 68 รายการ @ Thaidbs.com

ค้นหา รหัสไปรษณีย์ พะเยา 68 รายการ

1 ตำบล แม่ใส อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:แม่ใสเมืองพะเยาพะเยา

2 ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:แม่กาเมืองพะเยาพะเยา

3 ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:แม่ต๋ำเมืองพะเยาพะเยา

4 ตำบล แม่นาเรือ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา

5 ตำบล แม่ปืม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:แม่ปืมเมืองพะเยาพะเยา

6 ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:เวียงเมืองพะเยาพะเยา

7 ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:สันป่าม่วงเมืองพะเยาพะเยา

8 ตำบล จำป่าหวาย อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:จำป่าหวายเมืองพะเยาพะเยา

9 ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:ท่าวังทองเมืองพะเยาพะเยา

10 ตำบล ท่าจำปี อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา

11 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:บ้านใหม่เมืองพะเยาพะเยา

12 ตำบล บ้านสาง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา

13 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:บ้านต๋อมเมืองพะเยาพะเยา

14 ตำบล บ้านต๊ำ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:บ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา

15 ตำบล บ้านตุ่น อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

Tagged as:บ้านตุ่นเมืองพะเยาพะเยา

16 ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110

Tagged as:แม่ลาวเชียงคำพะเยา

17 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110

Tagged as:เวียงเชียงคำพะเยา

18 ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110

Tagged as:ร่มเย็นเชียงคำพะเยา

19 ตำบล เจดีย์คำ อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110

Tagged as:เจดีย์คำเชียงคำพะเยา

20 ตำบล เชียงบาน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110

Tagged as:เชียงบานเชียงคำพะเยา